Litt informasjon om løpet:

  • Dato : august 2020
  • Starttidspunkt: 12:00
  • Start/Mål: Fanahytten på Totland
  • Konkurranseklasser og mosjonsklasser

Det vil bli utplassert løypevakter og sanitetspersonell og en baktropp vil sørge for at alle kommer seg trygt gjennom.  Vi anbefaller deltakerne å ha med seg varme klær og telefon. 

 Vi ber alle om å levere tomgods som gel poser etc. hos løypevaktene – da unngår vi forsøpling og reduserer etterarbeidet for arrangørene.