Utskrift

N.B.! Løpet er flyttet til 12 september.

Det viser seg at opprinnelig valgt dato for Livarden rundt ikke er blitt godkjent av idrettskretsen pga konflikt med annet arrangement. Vi gjør derfor følgende endringer 

  • Dato : 12. september
  • Starttidspunkt: 17:30 fellesstart
  • Kun konkurranseklasse
  • Aldergrense: 14 år