Priser 2022

Prisene gjelder ved påmelding via Eqtiming, se under Påmelding i menyen til venstre. Det blir mulighet for etteranmeldelse på løpsdagen frem til 1 time før start mot ekstra kostnad på 50 kr.

Startavgift for mosjonsklassen - (lisens kommer i tillegg)
Gruppering                                  Pris    
Barn (født 2008 og senere)           kr 50
Ungdom (født 2002-2007)            kr 100
Voksen (født 2001 og tidligere)     kr 200

Startavgift for konkurranseklassen - (lisens kommer i tillegg)
Gruppering                                            Pris    
Barn/Ungdom  (født 2002 og senere)       kr 200
Voksen (født 2001 og tidligere)               kr 350  
Det gis 20% rabatt på konkurranse klasse frem til 10 august.

Livarden Rundt må forholde seg til Norges Friidrettsforbunds bestemmelser angående lisensbetaling for deltakelse i mosjonsløp. Man kan enten velge å kjøpe en helårslisens gjennom friidrettsforbundet, eller løse engangslisens for de løpene man deltar på.

Fra friidrettsforbundet: «Dersom deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse i mosjonsarrangement og ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens».

Lisens er påkrevet frem til deltaker fyller 80 år.

Engangslisens priser: ved startkontigent; 101-250 kr 30, startkontigent 251-400 kr 40, startkontigent over 401 kr 50.